Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen 2020

Aika: 26.11.2020 klo 17.00
Paikka: Etäkokous, Turun vihreiden toimisto

Kokous vaatii ennakkoilmoittautumista, ohjeet on lähetetty jäsenten sähköpostilistalle.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valitseminen
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko tavallisessa postissa tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Esitys: Syyskokous päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Ilmoitusasiat
 2. Hallituksen kyselytunti

Jäsenistö voi esittää kysymyksiä hallituksen jäsenille.

Esitys: Syyskokous päättää merkitä käydyn keskustelun tiedoksi.

 1. Esityslistan hyväksyminen
 2. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021

Hallitus on valmistellut pohjaesityksen vuoden 2021 toimintasuunnitelmaksi.
Yhdistyksen puheenjohtaja Kari Jakobsson esittelee

Esitys: Syyskokous päättää hyväksyä vuoden 2021 toimintasuunnitelman

 1. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2021
  Hallitus on valmistellut talousarviosta pohjaesityksen, joka pohjautuu vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan. Yhdistyksen hallituksen taloudenhoitaja Riina Mustonen esittelee.

Esitys: Syyskokous päättää hyväksyä vuoden 2021 talousarvion

 1. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle kalenterivuodelle

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut

puheenjohtaja ja viidestä (5) seitsemään (7) muuta jäsentä.

 1. Hallituksen puheenjohtajan valinta
 2. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta 
 3. Hallituksen muiden jäsenten valinta
 4. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta
 5. Edustajien valinta Turun vihreän kunnallisjärjestön syyskokoukseen

Turun vihreän kunnallisjärjestön syyskokous 15.12.2020.

Turun Vihreät ry:llä on kokouksessa 15 varsinaisen edustajan paikkaa ja näiden lisäksi on syytä valita tarvittava määrä varaedustajia. Mikäli paikat eivät tule täyteen tai valituille edustajille tulee esteitä olisi hyvä valtuuttaa ensisijaisesti hallitus ja tarvittaessa puheenjohtaja Kari Jakobsson nimeämään lisää edustajia.

Esitys: Syyskokous päättää valita 15 varsinaista edustajaa sekä varaedustajat Turun vihreän kunnallisjärjestön syyskokoukseen ja lisäksi valtuuttaa ensisijaisesti hallituksen ja tarvittaessa puheenjohtaja Kari Jakobssonin nimeämään lisää edustajia.

 1. Edustajien valinta Vihreiden Varsinais-Suomen piirin syyskokoukseen

Vihreän liiton Varsinais-Suomen piiri ry:n syyskokous pidetään 12.12.2020.

Turun Vihreät ry:llä on kokouksessa 16 varsinaisen edustajan paikkaa ja näiden lisäksi on syytä valita tarvittava määrä varaedustajia. Mikäli paikat eivät tule täyteen tai valituille edustajille tulee esteitä olisi hyvä valtuuttaa ensisijaisesti hallitus ja tarvittaessa puheenjohtaja Kari Jakobsson nimeämään lisää edustajia.

Esitys: Syyskokous päättää valita 16 varsinaista edustajaa sekä varaedustajat Vihreiden Varsinais-Suomen piirin syyskokoukseen ja lisäksi valtuuttaa ensisijaisesti hallituksen ja tarvittaessa puheenjohtaja Kari Jakobssonin nimeämään lisää edustajia.

 1. Ehdokkaiden valinta Turun vihreän kunnallisjärjestön hallitukseen

Turun Vihreät ry:llä on perinteisesti ollut kolme varsinaista edustajaa ja heidän henkilökohtaiset varaedustajansa Turun vihreän kunnallisjärjestön hallituksessa. Turvin hallitus kokoustaa n. kerran kuukaudessa. Edustajien tulisi olla hyvin perillä Turun vihreiden ajankohtaisista kuulumisista ja sitoutuneita välittämään tietoa TV:n ja Turvin hallitusten välillä. Kiinnostus Turun vihreän toiminnan kehittämiseen on eduksi. Turvin hallituksen jäsenet ja jäsenten määrä vahvistetaan Turvin syyskokouksessa. Ehdokkaiden ei ole välttämätöntä osallistua Turvin syyskokoukseen.

Esitys: Syyskokous päättää valita Turun Vihreät ry:n kolme ehdokasta varajäsenineen. Turvin hallitukseen vuodeksi 2021.

 1. Kokouksen päättäminen

 

 

Lisätiedot: puheenjohtaja Kari Jakobsson, kari.jakobsson(at)vihreat.fi, 050-4872520