Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen 2021

Aika: 29.4.2021 klo 17.00
Paikka: Etäkokous, muodollisena paikkana Turun vihreiden toimisto

Kokous vaatii ennakkoilmoittautumista, ohjeet on lähetetty jäsenten sähköpostilistalle.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus 
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 1. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

 1. Työjärjestyksen hyväksyminen
 2. Ilmoitusasiat
 3. Hallituksen kyselytunti
 4. Vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus

Hallitus on käsitellyt liitteenä olevan tilinpäätöksen (liite 1) ja toimintakertomuksen (liite 2).

Esitys: Hallitus esittää, että yhdistyksen kokous hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastuskertomuksen käsitellyiksi.

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Esitys: Hallitus esittää, että yhdistyksen kokous vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden vuoden 2020 hallitukselle.

 1. Puoluekokousedustajien valinta

Vihreä liitto rp:n puoluekokous järjestetään 11.-12.9.2021 etäkokouksena. Turun Vihreät ry:llä on 10 puoluekokousedustajan paikkaa puoluekokouksessa. Yhdistyksen sääntöjen mukaan puoluekokousedustajat valitaan yhdistyksen kokouksessa.

Esitys: Hallitus esittää, että yhdistyksen kokous valitsee 10 puoluekokousedustajaa ja heille sopivaksi katsotun määrän varahenkilöitä. Hallituksella on oikeus täydentää mahdollisesti puuttuvat puoluekokousedustajat sopivaksi katsomallaan tavalla.

 1. Edustajien valinta Vihreän liiton Varsinais-Suomen piiri ry:n kevätkokoukseen

Vihreän liiton Varsinais-Suomen piiri ry:n kevätkokous pidetään la 8.5.2021 klo 12.00 etäkokouksena. Turun Vihreät ry:llä on kokouksessa 15 ääntä.

Esitys: Hallitus esittää, että yhdistyksen kokous valitsee edustajat piirin kevätkokoukseen. Hallituksella on oikeus täydentää mahdollisesti puuttuvat edustajat sopivaksi katsomallaan tavalla.

 1. Edustajien valinta Turun vihreän kunnallisjärjestön kokoukseen

Turun vihreän kunnallisjärjestö ry:n kokous järjestetään to 6.5.2021 klo 18.00 etäkokouksena. Turun Vihreät ry:llä on kokouksessa 15 ääntä.

Esitys: Hallitus esittää, että yhdistyksen kokous valitsee edustajat kokoukseen. Hallituksella on oikeus täydentää mahdollisesti puuttuvat edustajat sopivaksi katsomallaan tavalla.

 1. Puoluekokousaloitteiden hyväksyminen

Puolueen jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus esittää puoluekokousaloitteita hyväksyttäväksi puoluekokouksessa.

Esitys: Hallitus esittää, että yhdistyksen kokous päättää mahdollisesti hyväksyttävistä puoluekokousaloitteista. Hallituksella on oikeus asettaa puoluekokousaloitteita myöhemmin.

 1. Ehdokkaiden nimeäminen puolueen luottamustehtäviin

Puoluekokouksessa valitaan puheenjohtajan lisäksi kahden vuoden toimikausiksi kolme varapuheenjohtajaa, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, puoluesihteeri sekä puoluehallituksen muut jäsenet (8 + 8 varajäsentä) ja puoluevaltuuskunnan muut jäsenet (40 + 40 varajäsentä). Vaalikelpoisia puoluehallitukseen ja -valtuuskuntaan sekä puoluesihteeriksi ovat henkilöt, joita jokin jäsenyhdistys on esittänyt kyseisen toimielimen jäseneksi puoluekokoukseen mennessä.

Esitys: Hallitus esittää, että yhdistyksen kokous päättää mahdollisesti asetettavista ehdokkaista puoluekokouksen henkilövalintoihin. Hallituksella on oikeus asettaa ehdokkaita myöhemmin.

 1. Muut esille tulevat asiat
 2. Kokouksen päättäminen

 

Lisätiedot: puheenjohtaja Kari Jakobsson, kari.jakobsson(at)vihreat.fi